Traditii Transilvanene in Spatiul EuropeanObiectivul general al proiectului constă în cunoaşterea, promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural traditional din Transilvania. Prin activităţile desfăşurate se urmăreşte creşterea capacităţii de comunicare şi exprimare artistică a grupului ţinta prin promovarea şi cunoaşterea valorilor culturii populare tradiţionale, şi de asemenea cunoaşterea locului pe care cultura populară autentică îl ocupă în cadrul culturii moderne universale.
Implementarea proiectului va permite formarea la elevi a unor aptitudini şi deprinderi de muzică, tradiţii meşteşugăresti, jocuri şi obiceiuri populare.