Transylvania Architecture Biennial (BATRA) 2015
Transylvania Architecture Biennial (BATRA) 2015


The second edition of the Transylvania Architecture Biennial (BATRA) 2015 will take place between the 3rd and 19th of Octomber, at Cluj-Napoca. The event consists of exhibitions, conferences, workshops and a competition/exhibition. Transylvania Architecture Biennial consists of a series of events designed to bring architecture into public attention, to promote excellence in architecture, and last but not least, to shape the public in the spirit of architectural values.

The official start of the event will take place on the 3rd of October at the Continental Hotel with the opening of The BATRA 2015 Awards Exhibition.


An important part of the Transylvania Architecture Biennial (BATRA) 2015 is World Architecture Day, celebrated on the 5th of Octomber, through the inauguration of the commemorative plaque dedicated to Pákey Lajos - City architect of Cluj during the first decades of the 20th century and the celebration of the 45th anniversary of the Architecure and Urban Planning Faculty of Cluj-Napoca.

The BATRA 2015 Awards jury consists of local and international acclaimed architects:

Jury President: Constantin Gorcea (Romania), President North-East Branch of the Romanian Order of Architects

Rachel Armstrong (UK), professor Experimental Architecture at Newcastle University School of Architecture

Lorenzo Cotti (Suisse), architect, urbanist, specialist in urban gaming simulation

Håkon Iversen (Norway), director and partener at David Lock Associates Nordic

Golda János (Hungary), professor Architecture Department at University of Győr.

Mirjana Lozanovska (Australia), director of the School of Architecture and Built Environment, Faculty of Science, Engineering and Built Environment, Deakin University

François Meyer (Suisse), founder Meyer François Architecte, 1st prize, housing section, Best Architects 15

Paola Rizzi (Italy), professor of architecture, urban planning and analysis, emergency intervetions in urban spaces and sustainable architecture at Facoltà di Architettura di Alghero

Transylvania Architecture Biennial (BATRA) 2015


Transylvania Architecture Biennial (BATRA) 2015


Transylvania Architecture Biennial (BATRA) 2015


Cea de-a doua ediție a Bienalei de Arhitectură Transilvania (BATRA) 2015 va avea loc între 3 și 19 octombrie, la Cluj-Napoca.
În cadrul Bienalei vor fi organizate expoziții, conferințe, workshop-uri, dar și o expoziție-concurs, cu scopul de a promova cele mai reușite exemple de practică profesională în urma căreia vor fi acordate premiile BATRA 2015.
Bienala de Arhitectură Transilvania este imaginată ca un șir de evenimente menite să aducă arhitectura în atenţia opiniei publice și să promoveze excelenţa în arhitectură și nu în ultimul rând să formeze publicul în spiritul valorilor arhitecturii.

Deschiderea oficială a Bienalei va avea loc pe 3 octombrie, la Hotelul Continental cu inaugurarea vernisajului Expoziției Premiilor Bienalei Transilvania 2015.

Totodată, un eveniment important din cadrul BATRA 2015 este Ziua Arhitectului, care va fi sărbătorită pe 5 octombrie, prin inaugurarea plăcuței comemorative Pákey Lajos - arhitect șef al orașului Cluj în primele decenii ale secolului al XX-lea și prin celebrarea a 45 de ani ai Facultății de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca.

Juriul premiilor BATRA 2015 este format din arhitecți consacrați, din țară și străinătate:

Președintele juriului: Constantin Gorcea (România), Președintele Ordinului Arhitecților Filiala Nord-Est

Rachel Armstrong (Marea Britanie), profesor de arhitectură experimentală la Newcastle University School of Architecture

Lorenzo Cotti (Elveţia), arhitect, urbanist, specialist în urban gaming simulation

Håkon Iversen (Norvegia), director și partener la David Lock Associates Nordic

Golda János (Ungaria), profesor la Departamentul de Arhitectură al Universității din Győr.

Mirjana Lozanovska (Australia), director al School of Architecture and Built Environment, Faculty of Science, Engineering and Built Environment, la Deakin University

François Meyer (Elveția), fondator Meyer François Architecte, locul 1, secțiunea locuire, la Best Architects 15

Paola Rizzi (Italia), profesor de arhitectură, analiză și proiectare urbană, intervenții de urgentă în spațiul urban și arhitectură sustenabilă la Facoltà di Architettura di Alghero
Bike Adventure /Aventura pe bita
Romana/ Romanian

Acest proiect isi propune sa le prezinte studentilor veniti din alte parti ale tarii o parte din valorile orasului nostru, culturale si sociale.

Proiectul se va desfasura sub forma unui concurs in 3 etape, cu premii substantiale

3 Octombrie, 4 Octombrie ,9 Octombrie
Iar incheierea va fi sub forma unui tur al orasului in data de 11 Octombrie .
Festivitatea de premiere va avea loc pe lacul de la Iulius Mall pe scena verde


English/ Engleza

This project purpose is to present students that come from other parts of the country some of our cultural and social city values ​.

The project will take place as a competition in three stages with substantial prizes:

October 3 , October 4 , October 9
And the and the final part will be as a city tour on October 11 .
The award ceremony will take place on the lake at Iulius Mall on "scena verde"