Musica Transilvanica 5The aim of the project is publishing Georg Ruzitska´s (1789-1869) organ works, as score as well as on CD. Ruzitska was an important personality for the music culture of Cluj between 1819-1869. Coming from Vienna with a solid musical education, he acted in Cluj as director of the conservatory, organist of the piarist church and music teacher of the piarist high school. His organ works are unpublished and are preserved as manuscript at the Széchényi National Library in Budapest. The recently restored organ of the piarist church had been ordered in 1848 following Ruzitska´s advice and was built by Heinrich Maywald from Brasov.
THE ORGAN CONCERT ON NOV. 30TH AT 7 P.M. WILL MARK THE COMPLETION OF THE PROJECT. THE SCORE AND THE CD WITH RUZITSKA´S ORGAN WORKS WILL BE PRESENTED TO THE PUBLIC. ORGANISTS ISTVÁN POTYÓ AND ERICH TÜRK WILL PLAY AND EXPLAIN THE RECORDED WORKS.
Ajuns la cea de a XX-a ediție ,ediție aniversară, ElectroTech , eveniment ce se desfășoară în perioada 23-27 noiembrie 2015, la sediul Facultății de Automatică și Calculatoare ,str. George Barițiu nr. 26-28, dorește să ofere studenților de pe ramura electro (Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și Facultatea de Inginerie Electrică) posibilitatea de a participa la prezentările companiilor de top din acest domeniu.
Totodata ,dorește să faciliteze integrarea studenților pe piața muncii,dar și informarea acestora cu privire la așteptările din partea angajaților. Principalele activități ale acestui eveniment sunt: prezentări de companii din domeniile de interes ale studenților, training-uri și workshop-uri, oferirea de locuri de muncă sau de internship-uri și nu în ultimul rând, PoliHack.
PoliHack este un eveniment ajuns la cea de a doua ediție, un hackathon dedicat studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Concursul se va desfășura pe 3 secțiuni: Embedded Development, Desktop/Web Application Development si Mobile Application Development, pe parcursul a 48 de ore. Ca noutate, această ediție aduce un plus prin secțiunea de Junior Programming care va fi adresată elevilor de liceu pasionați de programare.

Already at the XXth edition (a commemorative one), ElectroTech, that runs from the 23rd and 27th of November, on George Barițiu street, no. 26-28 wishes to ensure a future for the students studying at the Faculty of Automation and Computer Science, Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology and Faculty of Electrical Engineering, by bringing high end companies in the lobbies of their university.
It also wishes to integrate students in the labor market, by informing them of the expectations of the employers. The main activities included in this event are: presentations of the companies in the students' field of interest, training, workshops, offering jobs or internships and last, but not least, PoliHack.
PoliHack, at its second edition, is a hackathon dedicated to students of the Technical University of Cluj - Napoca. The competition has 3 sections: Embedded Development, Desktop/Web Application Development and Mobile Application Development, during 48 hours. Starting with this edition, there is also the Junior Programming section, dedicated to programming passionate high school students.