Ajuns la cea de a XX-a ediție ,ediție aniversară, ElectroTech , eveniment ce se desfășoară în perioada 23-27 noiembrie 2015, la sediul Facultății de Automatică și Calculatoare ,str. George Barițiu nr. 26-28, dorește să ofere studenților de pe ramura electro (Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și Facultatea de Inginerie Electrică) posibilitatea de a participa la prezentările companiilor de top din acest domeniu.
Totodata ,dorește să faciliteze integrarea studenților pe piața muncii,dar și informarea acestora cu privire la așteptările din partea angajaților. Principalele activități ale acestui eveniment sunt: prezentări de companii din domeniile de interes ale studenților, training-uri și workshop-uri, oferirea de locuri de muncă sau de internship-uri și nu în ultimul rând, PoliHack.
PoliHack este un eveniment ajuns la cea de a doua ediție, un hackathon dedicat studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Concursul se va desfășura pe 3 secțiuni: Embedded Development, Desktop/Web Application Development si Mobile Application Development, pe parcursul a 48 de ore. Ca noutate, această ediție aduce un plus prin secțiunea de Junior Programming care va fi adresată elevilor de liceu pasionați de programare.

Already at the XXth edition (a commemorative one), ElectroTech, that runs from the 23rd and 27th of November, on George Barițiu street, no. 26-28 wishes to ensure a future for the students studying at the Faculty of Automation and Computer Science, Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology and Faculty of Electrical Engineering, by bringing high end companies in the lobbies of their university.
It also wishes to integrate students in the labor market, by informing them of the expectations of the employers. The main activities included in this event are: presentations of the companies in the students' field of interest, training, workshops, offering jobs or internships and last, but not least, PoliHack.
PoliHack, at its second edition, is a hackathon dedicated to students of the Technical University of Cluj - Napoca. The competition has 3 sections: Embedded Development, Desktop/Web Application Development and Mobile Application Development, during 48 hours. Starting with this edition, there is also the Junior Programming section, dedicated to programming passionate high school students.
StudyTrip - Fellowship Programme "Shaping Europe - Civic Education in Action"Bundeszentrale für politische Bildung împreună cu Robert Bosch Stiftung oferă anul burse în domeniul proiectelor sociale / comunitare. În cadrul acestui program tinerii interesați din Bulgaria, Estonia, Grecia, Croația, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Cehia, Turcia, Ungaria și Cipru au posibilitatea să petreacă 2-3 luni în Germania în cadrul unui ONG gazdă, unde se pot familiariza cu sistemul ONG-urilor din Germania. Proiectul este destinat dezvoltării unei rețele de ONG-uri din domeniul social / comunitar, prin intermediul căreia beneficiază de formare continuă, de transfer de know-how – și dezvoltare organizațională.
Atingerea acestui scop include vizite în țările partenere. În primăvara acestui an o parte din membrii rețelei au petrecut câteva zile în Bulgaria, vizitând diferite organizații, făcând cunoștință cu proiectele acestora, purtând discuții despre posibilități de finanțare, greutăți, idei, implementarea proiectelor, șamd. În toamna anului 2015 ne vom întâlni la Cluj având un scop asemănător.